Quy Trình Trồng Rừng

Tổng hợp quy trình kỹ thuật gây trồng rừng lát hoa

trong rung

Điều 27:Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế, trông rừng theo dự án

Tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng rừng Luồng

Resize of trong rung

Điều 21:Tuổi rừng khai thác từ năm thứ 5 trở đi, mùa khai thác vào mùa khô, bắt đầu sau khi số măng đã định

Quy trình kỹ thuật trồng rừng keo lá tràm thế nào

1812 trong rung

Dãy cỏ xới vun gốc đường kính 1m, đồng thời tiến hành trồng dặm và sửa cây đổ ngã. Cày giữa hai hàng cây, cày

Quy trình kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp giâm hom

trong-rung-598x400

Giống Keo lai này đã được phát hiện ở một số tỉnh vùng Đông Nam bộ, ở Ba Vì (Hà Tây) và một số tỉnh