Những Giải pháp hay để bảo vệ rừng

Về lâu dài, cần thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về bảo vệ phát triển rừng thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, trong đó lực lượng nòng cốt là , công an, tài nguyên và môi trường.

57c3eeb68f4cbb610834d6bd

Theo Cục Kiểm lâm, từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện hơn 20 nghìn vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, trong đó nhiều nhất là ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ven biển miền trung.

Rừng bị phá chủ yếu là rừng tự nhiên có trữ lượng gỗ lớn, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Có một thực tế là, nạn phá rừng ngày càng gia tăng, hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và trắng trợn. Thậm chí tình trạng lâm tặc phá rừng quy mô lớn, chống người thi hành công vụ ngày càng nhức nhối. Để giữ rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm đã hy sinh hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, mà còn chính là của chúng ta, và giữ vững kỷ cương pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, công tác bảo vệ rừng cần được xã hội hóa một cách sâu rộng, nhằm bảo vệ rừng một cách hiệu quả, ngăn chặn tình trạng lâm tặc hành hung cán bộ kiểm lâm, chống người thi hành công vụ. Muốn vậy phải tạo ra phong trào bảo vệ rừng trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của các bộ, ban, ngành và chính quyền, nhân dân địa phương nơi có rừng thông qua nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, phù hợp thực tế. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng của các cấp, các ngành, các chủ rừng và nhân dân địa phương. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chủ rừng, cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng quần chúng bảo vệ rừng để quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp có hiệu quả; tiếp tục xây dựng phương án nhân rộng mô hình giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư nông thôn, ưu tiên giao đất, giao và khoán rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi lâu dài. Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp đã phê duyệt, kiên quyết đình chỉ hoặc thu hồi các dự án sử dụng kém hiệu quả, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cần tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn chặt với chính quyền cơ sở, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động của kiểm lâm địa bàn xã để tham mưu với UBND xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời kiểm tra, phát hiện các tụ điểm tập kết, khai thác lâm sản trái phép. Nhanh chóng điều tra đưa ra xét xử công khai trước pháp luật một số vụ vi phạm điển hình về quản lý và bảo vệ rừng, chống người thi hành công vụ. Về lâu dài, cần thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về bảo vệ phát triển rừng thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, trong đó lực lượng nòng cốt là kiểm lâm, công an, tài nguyên và môi trường. KIỀU LINH

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *