băng lăng nước phân bố ở đâu

Tìm hiểu về giống cây băng lăng nước

cay-bang-lang-resort

Riêng ở Việt Nam đã thống kê được trên 20 loài thuộc chi này. Do có hoa to đẹp, với nhiều màu sắc, nên nhiều