cách chăm sóc cây cọ bầu

Tổng hợp kiến thức về giống cây cọ bầu

hàng cọ gai

Cọ Hạ long (L. halongensis T. H. Hiep & Kiem). Phát hiện và mô tả ở các đảo thuộc vịnh Hạ Long năm 2000. Thân