cách chăm sóc cây trám trắng

Kiến thức về giống cây trám trắng họ nhà tràm

ky-thuat-trong-va-cham-soc-cay-tram-trang

Quả trám khi chín có thể thu hoạch bằng cách trèo trực tiếp, bằng dùng sào có câu liêm hoặc bằng thang. Cần chú ý