cách chuẩn bị đất trồng rừng

phươn pháp trồng cây lâm nghiệp trên đất khô hạn ven biển miền Trung

560c5e3b7b9fd

Vùng đất khô hạn ven biển miền Trung phần lớn là đất cát và cồn cát ven biển với diện tích khoảng 300.000 ha, trong