cây đước nhọn

Kiến thức về giốn cây đước nhọn

ky-thuat-trong-cay-duoc-o-rung-ngap-man

Lá đơn mọc đối, dài 6-16cm, rộng 38cm, dày, cứng, hình trái xoan hay thuôn ngọn giáo, đầu có mũi nhọn. Gân giữa lớn màu